Ett europeiskt hälsodataområde

Life Science

Som en del av Ehälsomyndighetens internationella uppdrag ingår att arbeta med ett europeiskt hälsodataområde, European Health Data Space, (EHDS). 

Målet är att hälsodata av god kvalitet ska kunna delas effektivt och säkert inom och mellan EU-länder.

E-hälsomyndighetens öppna data

E-hälsomyndighetens öppna data finns ännu inte sökbar i Dataportalen, men nås via myndighetens webbplats. 

Under Q2 2023 planeras att presentera nuvarande tillgängliga datamängder, och om möjligt nya datamängder (förskrivningsstatistik, miljöstatistik & Läkemedelsprisindex), i ett publiceringsverktyg.

Gemensamma specifikationer

E-hälsomyndigheten undersöker möjligheten att skörda nationella gemensamma specifikationer (NGS) till Dataportal.se. Avsikten är att specifikationer som finns i NGS-tjänsten visas i Dataportal.se.