Data & APIer

Data är en strategisk resurs för samhällets utveckling. Det är en väg till transparens, innovation och tillväxt som skapas av medborgarna, näringslivet, akademin och myndigheter tillsammans. Här kan du utforska data och API:er, begrepp och terminologier samt specifikationer (informations- och datamodeller).

Om data och API:er

I Sverige produceras, bearbetas och delas samhällsviktig data från hela den offentliga förvaltningen bestående av statliga myndigheter, regioner och kommuner och offentliga bolag. Även andra organisationer från civilsamhället och näringslivet kan dela data som kan skapa värden för andra.

Sveriges dataportal främjar tillgången till och användningen av data till nytta för samhället.

Sök och använd data från Sveriges dataportal

På Sveriges dataportal synliggörs data från en rad olika typer av organisationer och sektorer. Data hämtas via länkar för nedladdning eller efterfrågas hos respektive organisation som ansvarar för sina egna datamängder. 

Internationella initiativ och samarbeten

EU:s dataportal

Den officiella portalen för europeisk data. Härifrån når man alla EU-länders data från de nationella registren. Sveriges nationella register finns här på dataportalen.

Europeiska dataspaces

Europeiska data spaces (dataområden) beskrivs EU:s datastrategi. Syftet är att skapa en inre marknad för data som säkerställer Europas globala konkurrenskraft och datasuveränitet.

OGP

Sverige är sedan 2011 medlem i den internationella organisationen Open Government Partnership (OGP).

IODC

International open data charter (IODC) är en internationell organisation för samarbete mellan regeringar och organisationer med mål att bädda in öppenhet i kultur och praktisk tillämpning i den datadrivna förvaltningen.

Verktygslåda

För att dela data

För API:er

Produktionsmiljöer

Sandboxmiljöer