International open data charter (IODC)

International open data charter är en internationell organisation för samarbete mellan regeringar och organisationer med mål att bädda in öppenhet i kultur och praktisk tillämpning i den datadrivna förvaltningen.

IODC arbetar utifrån ett gemensamt internationellt ramverk med sex principer för tillgängliggörande av data: 

  1. öppenhet som standard, 
  2. relevanta och kompletta, 
  3. tillgängliga och användbara, 
  4. jämförbara och interoperabla, 
  5. för förbättrad styrning och medborgarengagemang, 
  6. för inkluderande utveckling och innovation. 

Att anta IODC tydliggör att en regering strävar efter att vara öppen och lyhörd för sina medborgare. Sedan starten 2015 har 88 stater på nationell (25 länder) eller delstatsnivå/stadsnivå anslutit. Att anta det internationella ramverket för öppna data innebär en strävan och en viljeyttring att aktivt och systematiskt arbeta för att nå ODC-principerna. Uppföljning sker genom att IODC följer redan existerande indikatorer, för nuvarande Global data barometer (GDB). 

IODC samarbetar med regeringar och institutioner som G20 och OECD, för att bygga upp stöd för offentliga tjänstemän och visa på konsekvens av öppna datapolicyer. IODC har även ett nära samarbete med Open Government Partnership (OGP).

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har föreslagit regeringen att anta IODC dels i förslag på handlingsplan öppna data och dels som en delredovisning av Digg:s Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data.