DIGG:s policy och riktlinjer för öppen källkod

Vad gäller på DIGG för anskaffning och utveckling av kod?

Policy och Riktlinjer för anskaffning samt utveckling av programvara anger förhållningssätt och principer som ska vara vägledande vid anskaffning samt utveckling av programvara där DIGG finansierar arbetet. 

Den öppna källkod vi utvecklar på DIGG finns på vår GitHub.